Αιτήματα, παράπονα και προτάσεις πολιτών για την Πτολεμαΐδα.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ